ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่น (พนักงานเหมาบริการ) ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ