ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล รายละเอียดตามภาพไฟล์ประกาศ

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ