โครงการกงสุลสัญจร ณ เมือง Marcq-en-Baroeul (ใกล้เมือง Lille และ Roubaix)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีกำหนดจะจัดโครงการกงสุลสัญจรที่โรงแรม MERCURE LILLE MARCQ EN BAROEUL (ที่อยู่ 157 avenue de la Marne, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองลีล (Lille) และเมืองรูเบซ์ (Roubaix) ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

ท่านที่ประสงค์เข้ารับบริการ ได้แก่
-ทำหนังสือเดินทาง
-งานทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย)
-งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร ทำหนังสือมอบอำนาจ ทำใบประเพณี ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร) ต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้า ระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 สิงหาคม 2566
**ทั้งนี้ โครงการกงสุลสัญจรงดเว้นการทำบัตรประจำตัวประชาชน**

กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเตรียมตัวเข้ารับบริการในหน้า “กงสุลสัญจร” ของเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายสำเร็จและวัน/เวลาเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ข้างต้นและเฟซบุ๊ก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 **โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความยืนยันนัดหมายไปยังผู้ขอรับบริการแต่ละท่าน**

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรวันและเวลาเข้ารับบริการให้แก่ผู้ลงทะเบียนและจะปิดลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ