ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ

ข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ