ประกาศเรื่องเหตุจลาจลในนิวแคลิโดเนีย

ตามที่ได้เกิดเหตุจลาจลในหลายพื้นที่ของนิวแคลิโดเนีย ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอให้คนไทยที่อาศัยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการออกจากที่พัก งดเว้นการออกจากที่พักในยามวิกาล ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุฉุกเฉินที่ท่านต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์ฉุกเฉิน หมายเลข +33 (0) 6 46 71 96 94 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.par@mfa.go.th

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ