ประกาศเรื่องผลกระทบของมาตรการรรักษาความปลอดภัยช่วงโอลิมปิกต่อการเปิดทำการและบริการประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศแจ้งผลกระทบจากมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 ที่จะมีต่อการเปิดทำการและการให้บริการประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Trocadero ดังนี้

1. วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะมีการปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Trocadero (อาจรวมถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง) และปิดถนนโดยรอบ ผู้ที่จะมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หรือพิจารณายกเลิกนัดหมายเดิม เพื่อทำนัดหมายใหม่ในช่วงเวลาอื่น

2. วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นวันจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ และจะมีการใช้พื้นที่ Trocadero เป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธี จึงขอให้ผู้ที่ได้ทำนัดหมายในวันดังกล่าว ทำนัดหมายใหม่ในช่วงเวลาอื่น

3. วันที่ 27 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดทำการตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะมีการใช้พื้นที่ Trocadero จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฯ ในบางวันและเวลา ผู้ที่จะมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร หรือพิจารณายกเลิกนัดหมายเดิม เพื่อทำนัดหมายใหม่ในช่วงเวลาอื่น

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

-นัดหมายฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ https://thaiembassyparis.setmore.com/ สำหรับการยกเลิกนัดหมายเดิม ให้เข้าไปกด “ยกเลิก” ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เคยได้รับเมื่อทำการนัดหมาย

-ตรวจสอบข้อมูลการสัญจรในปารีสในห้วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 ได้ที่ https://anticiperlesjeux.gouv.fr/ และ https://www.ratp.fr/

Actualités consulaires ที่น่าสนใจอื่นๆ