ข่าวประชาสัมพันธ์งานกงสุล

เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 และการยกเลิกระบบนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล และขั้นตอนการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ