บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง Thailand promotes Partnerships for a Sustainable World

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 9 วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2017 เรื่อง Thailand shares its recipe for alleviating hunger ฉบับภาษาอังกฤษ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ