บทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง Thailand promotes Partnerships for a Sustainable World

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิตยสาร Time Volume 189 N° 11 วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.2017 เรื่อง Thailand promotes Partnerships for a Sustainable World ฉบับภาษาอังกฤษ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ