รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพ working breakfast ให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 นาย Jean-Yves Le Drian รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศส ได้เป็นเจ้าภาพ working breakfast ให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris: ACP) ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศที่เป็นที่สนใจของทั้งสองฝ่าย

โดยนาย Le Drian ได้เน้นความสำคัญที่ฝรั่งเศสให้กับความสัมพันธ์ในทุกมิติกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค พร้อมกันนี้ นาย Le Drian ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง และวาระครบรอบ 40 ปี ของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง EU-ASEAN และได้กล่าวถึงนโยบายของประธานาธิบดี Macron ที่จะดำเนินความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับอาเซียน

รวมทั้งฝรั่งเศสจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบ EU-ASEAN ด้วย ในการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก รวมทั้งทิศทางนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดี Macron ซึ่งจะเน้นย้ำประเด็นด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาลัทธิสุดโต่งและการก่อการร้าย เป็นต้น

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ