พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม​ 2560

พี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศส และโมนาโกที่รักทุกท่าน

  ฤดูพักร้อนของชาวฝรั่งเศสกำลังจะมีขึ้นในไม่ช้า หลายๆ คนคงเริ่มวางแผนพักร้อนไปท่องเที่ยวกับครอบครัว บางคนก็อาจกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดในประเทฅไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวของท่านด้วยความสุข และความปลอดภัย

            ในวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตมีข่าวสำคัญที่อยากมาเล่าสู่ให้พี่น้องคนไทยได้ทราบก่อนจะเข้าสู่ฤดูพักร้อนในปีนี้  กล่าวคือ การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งหลายท่านคงทราบแล้วว่า ในประเทศไทย พระราชพิธีฯ จะมีมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 แต่พิธีถวายพระเพลิงฯ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (ซึ่งจะถือเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยด้วย 1 วัน)

             สำหรับในประเทศฝรั่งเศสนั้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคน และครอบครัวที่อยู่ในฝรั่งเศสและโมนาโก สามารถมีส่วนร่วมถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญู –กตเวทิตาจิตในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  มาตลอดรัชสมัย  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันเดียวกับพิธีในประเทศไทย กล่าวคือ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16   กรุงปารีส  โดยในชั้นนี้ คาดว่า พิธีดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น.  (กรุณารอยืนยันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง)  โดยในวันนั้น ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดให้บริการด้านกงสุล 1 วัน เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดพิธีสำหรับพี่น้องชาวไทยมาเข้าร่วม 

            สำหรับดอกไม้จันทน์ที่จะใช้ในวันดังกล่าวนั้น  สถานเอกอัครราชทูตฯ อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกคนในฝรั่งเศสและโมนาโก มาร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือของเราเอง  เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคนไทยในต่างแดน ดังพระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในหลายๆ โอกาส   ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับการประดิษฐ์ไว้จำนวนหนึ่ง  และขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่สนใจ และสามารถมาร่วมได้ มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ    ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 กรุงปารีส   ในวันเสาร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. – 15.30 น.   ท่านใดที่จะมาร่วมในวันใด ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือทางอีเมล์ dokmaichan.paris@gmail.com เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้ต่อไป  ท่านใดที่มาร่วมในวันดังกล่าวไม่ได้  อาจรอมาร่วมอีกครั้ง    ในเดือนกันยายน 2560  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนให้ทราบต่อไป        (ของดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูพักร้อนเต็มตัว และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมน้อย)

            สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังมีกลุ่มคนไทยจำนวนมากที่อยู่ไกลจากกรุงปารีสสนใจเข้าร่วม  แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ดังนั้น สถานเอกอัคร –  ราชทูตฯ จะประสานกับสมาคมคนไทยในภูมิภาค ได้แก่ สมาคมไทย-โพรวองส์  และสมาคมไทย-โรนแอลป์  เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้จำนวนหนึ่ง (ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ ในชั้นนี้) อย่างไรก็ดี พี่น้องชาวไทยสามารถจัดหาอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง (ทั้งจากร้านไทยในฝรั่งเศส หรือจากประเทศไทย) เช่นกัน  โดยเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้ว อาจส่งมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ สอท. ได้ในวันดังกล่าว 

            สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้น เพื่อร่วมใจกันเป็นหนึ่ง น้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งนี้ โปรดติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดกิจกรรมข้างต้นทางเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด  หรือทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembassy.fr)  หัวข้อ  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 2560”  และท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปพักร้อนกับครอบครัวและกลับมาโดยสวัสดิภาพ     

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ