การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 256 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ Cercle de l’Union Interalliée กรุงปารีส โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สื่อมวลชน และ Friends of Thailand เข้าร่วมจำนวนประมาณ 400 คน

เวลา 17.45 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประธานในพิธี ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งเปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นเวลา 19.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย และทรงได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา โดยสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award) ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นอกจากนี้ สหประขาชาติยังได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญแขกเกียรติยศของงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนฝรั่งเศส ได้แก่ นาย Thierry MATHOU อธิบดีกรมกิจการเอเชียฯ กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส และนาย François CORBIN รองประธาน MICHELIN และ ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย ภายใต้สภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) ขึ้นเวที เพื่อร่วมนำดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแด่ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส โดยได้ถือโอกาสดังกล่าวขอบคุณภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศที่ได้สนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0

อนึ่ง สำหรับการจัดงานวันชาติในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยคนไทยและนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส ตลอดจนได้จัดให้มีซุ้มอาหารคาวหวานชนิด ต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารไทย สมาคม และกลุ่มคนไทยในกรุงปารีส เพื่อเป็นการเผยแพร่อาหารไทยและสนับสนุนกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ