การประชุมผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก กลุ่ม IV เอเชีย-แปซิฟิก (Asian and Pacific States – ASPAC)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะประธานประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก กลุ่ม IV เอเชีย-แปซิฟิก (Asian and Pacific States – ASPAC) ได้เป็นประธานการประชุมผู้แทนประเทศสมาชิก เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจร่วมกันภายในกรอบยูเนสโก อาทิ การปฏิรูปยูเนสโก การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการประชุมระดับระหว่างรัฐบาลที่สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส

อนึ่ง กลุ่ม ASPAC มีสมาชิกทั้งหมด 48 ปท. และ 3 เขตการปกครอง (สมาชิกแบบ Associate Member ของยูเนสโก) โดยถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มอาหรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ