ทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu)

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) โดยมีนาย André Cointreau, President and CEO of l’Ecole de Cuisine et de Pâtisserie Le Cordon Bleu และคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของสถาบัน

ทั้งนี้ Le Cordon Bleu เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ากับศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ

Le Cordon Bleu ในฐานะโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1895 ณ กรุงปารีส โดยนักหนังสือพิมพ์ชื่อ Marthe Distel และในปัจจุบัน มีโรงเรียนสอนการทำอาหารในกว่า 20 ประเทศ และมีโรงเรียนทั้งหมดกว่า 30 แห่ง ที่รองรับนักเรียนมากถึง 20,000 คนต่อปี ในประเทศไทย Le Cordon Bleu ได้เปิดสถาบันสอนทำอาหารตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยความร่วมมือระหว่าง Le Cordon Bleu International กับดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล พันธมิตรที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านศิลปะการประกอบอาหารและการโรงแรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ