เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Agapito Mba Mokuy ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การยูเนสโก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Agapito Mba Mokuy ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การยูเนสโก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากปากีสถาน และบังกลาเทศ เข้าร่วมด้วยในฐานะผู้แทนสมาชิกองค์การยูเนสโกกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นาย Agapito Mba Mokuy เคยดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี และมีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโก นอกจากนั้นยังมีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเทศไทย โดยเคยประจำการที่สำนักงานองค์การยูเนสโก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลานาน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ