สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 3 เม.ย.2563 (สถานะเวลา 14.00 น.)
– ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 64,338 ราย (เพิ่มขึ้น 5,233 ราย) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการตรวจ Test PCR
– รักษาอยู่ที่ รพ. 27,432 ราย และรักษาหายออกจาก รพ.แล้ว 14,008 ราย (เพิ่มขึ้น 1,580 ราย)
– อาการหนัก 6,662 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 641 ราย โดยร้อยละ 35 ของผู้ป่วยอาการหนักอายุน้อยกว่า 60 ปี และมี 93 รายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี และร้อยละ 60 อายุระหว่าง 60 – 80 ปี
– เสียชีวิตที่ รพ. 5,091 ราย (เพิ่มขึ้น 588 ราย) ร้อยละ 83 มีอายุมากกว่า 70 ปี
– ข้อมูลที่บ้านพักคนชราทั่วประเทศตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ มีผู้ติดเชื้อ รวม 17,827 ราย และเสียชีวิต 1,416 ราย
– รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด (รพ.และบ้านพักคนชรา) จำนวน 6,507 ราย

2. อธิบดีกรมสาธารณสุขฝรั่งเศสได้ให้ข้อมูลช่วงการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ประจำวันว่า อัตราผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค. เพิ่มมากกว่าปกติเป็นร้อยละ 23 โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดใน 5 แคว้น ได้แก่ Grand Est, Île de France, Hauts de France, Bourgogne Franche-Comté และ Auvergne Rhône-Alpes โดยผู้เสียชีวิตส่วนมากมีอายุมากกว่า 65 ปี

ปัจจุบัน ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักไปยังพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนน้อยกว่า (รวมทั้งใน ตปท. อาทิ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์) รวมจำนวน 506 ราย (เพิ่มขึ้น 115 ราย) และยังคงมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาการหนัก อาทิ Île de France และ Grand Est

3. สถานการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

3.1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการวิกฤติของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับฟังการรายงานเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการอพยพชาวฝรั่งเศสที่ตกค้างใน ตปท. กลับประเทศโดยประธานาธิบดีได้ขอบคุณ จนท. ที่เกี่ยวข้องและได้หารือผ่านทาง vdo conference กับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำโมร็อกโกและจีน (กรุงปักกิ่งและเมือง Wuhan) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2563 สามารถอพยพชาวฝรั่งเศสกลับประเทศได้แล้วมากกว่า 130,000 รายโดยเป็นการวางแผนดำเนินการร่วมกับ ปท. อียูอื่น ๆ ด้วย และยังเหลือชาวฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศอีกจำนวนประมาณ 5,000 ราย

3.2 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 รมว.ก.ศึกษาฝรั่งเศสแจ้งว่าจะไม่สามารถจัดการสอบสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (brevet) และมัธยมปลาย (baccalauréat) ได้ตามเงื่อนไขปกติสำหรับปีการศึกษานี้ ซึ่งมี นร. ต้องผ่านการสอบข้างต้นรวม 2.1 ล้านคน และแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเทอมการศึกษาได้ก่อนวันที่ 4 พ.ค.2563

(1) สำหรับการสอบ brevet ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ จะใช้คะแนนจากการทดสอบ (contrôle continu) ตลอด 3 เทอม มาพิจารณาการผ่านเกณฑ์ โดยไม่นับรวมผลการทดสอบระหว่างบังคับใช้มาตรการห้ามออกจากที่พัก และ นร. ชั้นมัธยมต้นทุกระดับจะต้องทำการศึกษานานขึ้นถึงวันที่ 4 ก.ค.ในปีการศึกษานี้

(2) สำหรับการสอบ baccalauréat ให้ใช้คะแนนจาก contrôle continu ของตลอดระยะเวลา 3 เทอมของระดับ terminale (เทียบเท่า ม. 6) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับ นร. ระดับ première (เทียบเท่า ม. 4) ยังคงต้องสอบปากเปล่าวิชาภาษาฝรั่งเศสแต่ให้นำคะแนนเฉลี่ยของทั้งปีการศึกษามาคำนวณคะแนนข้อเขียน ส่วน นร. ที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ได้คะแนนตั้งแต่ 8/20 ขึ้นไป สามารถสอบซ่อมได้ตามเงื่อนไขปกติ และผู้ที่สอบไม่สำเร็จในเดือน มิ.ย. ก็สามารถสอบใหม่ได้อีกครั้งในเดือน ก.ย.

3.3 รมว.มหาดไทยฝรั่งเศสแจ้งว่า ได้พัฒนาระบบแบบฟอร์มขออนุญาตออกจากที่พักเพื่อให้สามารถใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. เป็นต้นไป โดยจะสามารถเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์ ก.มหาดไทย (interieur.gouv.fr) หรือเว็บไซต์ของรัฐบาล (gouvernement.fr)โดยระบบจะออก QR Code บนโทรศัพท์มือถือหลังกรอกรายละเอียด ซึ่งสามารถนำ QR Code แสดงต่อ จนท. ตร. หากถูกเรียกตรวจได้ ทั้งนี้ ได้ย้ำด้วยว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นการเคารพแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจาก จนท. ตร. ไม่ต้องสัมผัสโทรศัพท์มือถือและยังเป็นการควบคุมเวลาออกจากที่พักได้อย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย

3.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯโดยได้มีการประมาณการการสูญเสียรายได้ที่พึงได้ในเดือน เม.ย. เป็นจำนวนถึง 1 หมื่นล้านยูโร โดยผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักจะสูญเสียรายได้ประมาณ 4 พันล้านยูโร และผู้ประกอบการสาขาอื่น ๆ อาทิ สายการบินและบริการขนส่งอื่น ๆ พิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บ.นำเที่ยว และร้านขายของที่ระลึก จะสูญเสียรายได้ประมาณ 6 พันล้านยูโร เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิซึ่งปกติจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปัจจุบัน มีพนักงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึง 400,000 รายตกอยู่ในภาวะไร้งานทำ และพนักงานตามฤดูกาลถึง 50,000 รายถูกยกเลิกหรือเลื่อนงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือน ก.ค. และ ส.ค. แม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะยังไม่กลับมาท่องเที่ยวในฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากนักก็ตาม โดยในชั้นนี้มีการยกเลิกการจองในช่วงดังกล่าวเพียงแค่ร้อยละ 7

3.5 ขณะนี้ ร้านอาหาร/ร้านค้าหลายแห่งได้กลับมาเปิดให้บริการ อาทิ McDonald และ KFC ให้บริการ drive-through และ home delivery บางสาขา ขณะที่ Pizza Hut ให้บริการ home delivery ร้าน Nicolas เปิดขายบางร้าน (297 ร้านจาก 500 ร้านทั่วประเทศ) แต่ให้บริการลูกค้าครั้งละ 1 คน และห้ามจับขวดไวน์ และร้านขายของใช้ในบ้าน (Leroy Merlin / Castorama/ Brico Dépôt) สามารถสั่งซื้อสินค้าจำเป็นบางอย่างได้บนเว็บไซต์และรับสินค้าที่บริเวณที่จอดรถของร้าน นอกจากนั้น Interflora จะเริ่มให้บริการส่งช่อดอกไม้ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. (เฉพาะแคว้น Ile de France)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ