พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ทรงร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ และภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและลูกจ้างทีมประเทศไทย และประชาชนผู้มาร่วมพิธีฯ รวมประมาณ 80 คน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่ได้ร่วมรับเสด็จฯ อย่างยิ่ง

ต่อมาเวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานทีมประเทศไทยและประชาชน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 80 คน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ