Author Archives: admin

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – นายสี … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การลงนามความตกลง (MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เยี่ยมชมบูธประเทศไทย ณ งาน Paris Air Show 2017 ของ BOI

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสีหศักดิ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งาน Thai Gastronomy Night โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 1 … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.ดร.เกรียง … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560

ข่าวสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารี … Continue reading

Posted in Uncategorized, กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครพนักงานขั … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

TripAdvisor ประกาศสถานที่ท่องเที่ยวของไทยติดอันดับ 15 อันดับสูงสุดของเอเชีย

TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่ … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC) ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายสีหศักดิ์ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

  ตารางแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในการจ้า … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment